Nổi Bật

Hôm nay lại nghe nói cộng sản Việt Nam bắt Facebooker và ông cha nào nữa rồi. Tôi quyết định kể từ bây giờ công ty ngoại quốc nào mà làm ăn hay hợp tác với cộng sản Việt Nam là tôi không mua đồ của họ hay có mối liên hệ gì với họ. Mua đồ họ không khác gì tôi góp tiền nuôi cộng sản để hành hạ dân, bắt bớ dân, bịt miệng dân… không bao giờ cho một xu nào bay đến đất nước bị cai trị bởi cộng sản và cũng không bao giờ đặt chân đến đất nước Việt Nam khi còn cai trị bởi giặt đỏ (cộng sản). Tôi không muốn mai mốt chết bị bắt xuống 18 tầng địa ngục vì cái tội cấu kết với kẻ xấu kẻ ác hại người dân, giết người dân… . (VN) 9/17/2021 Friday

Lời Của Tiền Nhân

“…nhắc nhở con cháu đời sau biết đừng bị dẫn dụ bởi những chính sách văn hoá vận (tôn giáo, nghệ thuật, giải trí), tài vận, dân vận… của đảng cộng sản Việt Nam muôn đời không bao giờ thay đổi chỉ trừ khi không còn đảng cộng sản nữa” (PVT)

“mấy… cộng sản này thừa biết theo bên nào có lợi và cũng muốn lắm nhưng cái gương cộng hòa trước mắt…” (PVT) (nói vào khoảng năm 2018, nhân diệp Mỹ tặng một số tàu tuần tra cho khu vực tranh chấp ở biển Đông cho cộng sản vn.)

Tin Hay Nghe Cộng Sản

Tin Hay Nghe Cộng Sản Việt Nam Có Nước Chết, Chết Rồi Còn Chưa Yên Thân

Ui chà, tôi tuyên đoán đúng quá luôn, tôi tuyên đoán cộng sản vn sẽ dùng con nít để quơ vét thêm tiền nhưng lúc đó tôi đoán dùm cho chính phủ Mỹ. Bây giờ thủ tướng cộng sản dùng con nít để đào hầu bao của dân, “Việt Kiều”, “Kiều Bào”, “khối đại đoàn kết dân tộc”… Được tiền xong cộng với quỹ chống dịch kêu gọi mấy ngày gần đây, cộng sản vn bơm tiền vào “bộ phận” công an để đàn áp dân nghèo cho đến chết, trù dập bắt bớ những người lên tiếng, phạt phạt phạt dân tiếp.  Cái gương quỹ vaccine trước mắt nhan nhãn, để ngân hàng lấy lãi, coi bộ dự định để lấy lãi định kỳ một năm, hai năm, năm năm hay mười năm gì đó. Quá rõ ràng cộng sản vn lợi dụng dịch bệnh coronavirus, lockdown, chỉ thị 16, 15, 20 để moi tiền nhưng dân gian có câu “tham thì thăm”… (VN) (9/13/2021 Monday)

Cái gì mà cộng sản vn để lộ ra là đều có mục đích. (9/18/2021 Saturday)

Đảng là cao nhất và trên hết, giờ phải dưới một tên. Đảng quỷ phải gọi/kêu tên đó bằng Cô, Cô Vy đó. Công nhận COVID lớn thiệt, không ai đảng quỷ nể hết mà phải nể COVID.

Lúc này chơi cũng vui, cứ việc đi kiếm dư luận viên trò chuyện nhưng họ bỏ chạy đâu hết, không tiếp chuyện mình nữa, buồn ghê.

Nổi khổ của người Việt Nam: NỔI THÌ SẼ DIỆT, BỊ DẬP TỪA LƯA đến khi nào không còn xát. Ai diệt họ?  Thì là

Vaccine: CHẤT LƯỢNG hay SỐ LƯỢNG???  Chắc CS VN chọn số lượng. (9/20/2021 Monday 6 a.m.)

1. Hospital Utilization
2. Cập Nhật Mới Nhất Coronavirus (COVID-19) và Em Út của Nó Ở Mỹ / CORONAVIRUS THE LATEST UPDATES
3. Đôi Dòng Tâm Sự Gởi Đến Người Ở Việt Nam
4. Hậu Quả Của Chiến Dịch “chống dịch” Có 1-0-2
5. Ngồi Nhìn Cộng Sản Việt Nam Làm – Coming soon!
6. Cộng Sản Việt Nam Tự Hủy Cộng Sản Việt Nam – Coming soon!
7. Tin Cộng Sản Việt Nam… Chết