Đây là một thí vụ điển hình YouTube lấy channel (kênh) người ta không cảnh báo nè bà con; họ chỉ cho biết họ lấy kênh và nói chung chung. Tôi thấy hình thức đó cũng không khác gì cộng sản việt nam bắt người tốt, người đàn hoàn, người giúp ích cho xã hội, người của thế hệ tươi sáng trong tương lai… với các cáo buộc không rõ ràng. Cho nên tui hay khuyên bà con nào mà có video, bài viết, hình ảnh… share trên YouTube hay bất kỳ nơi nào thì nên có backup một nơi nào đó để phòng hờ. Chẳng những họ cúp kênh, họ không cho vào account (tài khoản), không cho mở cái mới mà lại không cho bạn một cơ hội lấy lại đồ đạc của bạn trong đó.

“Là phúc không phải hoạ. Là hoạ tránh không khỏi.”

Nếu bạn ở Mỹ mà chịu đi kiện và có đủ bằng cớ bị đối đãi không công bằng hay vu khống về nội dung video của bạn thì kiếm luật sư kiện con cá kình. Nếu bạn thắng thì bạn biết con số rồi đấy, sẵn đó cho các con cá kình ở Mỹ biết lễ độ là gì khi đối xử không công bằng, không tốt, nói đúng ra là ăn hiếp dân tị nạn cộng sản. Và cũng sẵn đây nói cho bọn dlv csvn và những kẻ “ganh ăn tức ở” biết để khỏi bị tức rồi chừng đó nói “ồ, làm cho bọn phản động, lưu vong có bạc triệu triệu đô la Mỹ, tức chết, tức ói máu đi thôi.”


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi diễn tiến ra sao thì vào fanpage “I Got A Problem“.

Tin Tuc Express

Leave a Reply