Tổ Quốc vấn khăn tang, mây che phủ đầu
Trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu
Hàng vạn nhà ra tro ra khói bốc cao trời
Hàng vạn người dân không cơm không áo rét căm căm
Hàng vạn người dân tay ôm tay bế bỏ quê nhà
Xa đất mẹ, xa xóm xa thôn
Xa nấm mộ, xa lũy tre xanh (láy)

ĐK:
Ô hay, ô hay chiến tích giải phóng hoà bình
Những gì người đã hứa nào là dân chủ, tự do
Người hãy nhìn chân tay xương máu của dân mình
Người hãy nhìn con đê phơi xác chết phân thây
Người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết vật vờ.
Trên gốc rạ, trên lúa trên cây
Trên búi cỏ, trên rẫy trên nương

Tổ Quốc vấn khăn tang, mây che phủ đầu
Trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu
Người hãy nhìn lên cao cao vút lửa căm hờn
Người hãy nhìn quê hương tan nát vết gươm đao
Người hãy nhìn quê hương ta đổ nát vết bom đạn
Xin cúi mặt giây phút tiễn đưa
Xin cúi mặt giây phút tiễn đưa


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

ĐK:
Hiên ngang, hiên ngang, tay rắn rỏi bước rộn ràng
Hỡi hồn thiêng sông núi, đập tan xiềng xích,
cùm gông.
Lời nguyện này ta ghi lên súng thép: căm thù
Lời nguyện này ta ghi lên xác chết cuả anh em
Lời nguyện này ta ghi lên trên bia đá cuả mẹ già
Xin cuí mặt một phút cho anh
Xin cuí mặt một phút cho em

Tác giả: Anh Việt Thu

https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_Vi%E1%BB%87t_Thu

Mời Quý vị và các Bạn nghe lại bài ca chiến đấu một thời của những Cán Bộ Chính Huấn trẻ đẹp và đầy nhiệt huyết với tình Quê Hương.

CB Chính Huấn : VUỐT MẶT – NS Anh Việt Thu

Tài hoa và nhân cách nhạc sĩ Anh Việt Thu

https://www.nguoi-viet.com/newarticle/Tai-hoa-va-nhan-cach-nhac-si-Anh-Viet-Thu-1551/

https://www.sbtn.tv/nhac-si-anh-viet-thu/

https://giadinhhoangtrong.wordpress.com/2013/11/23/tuong-nho-nhac-si-anh-viet-thu/

Các bài nhạc khác của thời Việt Nam Cộng Hoà:

  1. Xin Hãy Làm Ánh Đuốc
  2. Tiếng Hát Từ Bình Long Về Trị Thiên (Cục Chính Huấn)

Leave a Reply