Cộng đồng người Việt Florida

 1. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang hoa Kỳ
  Federation of Vietnamese American Communities of the USA, Inc.
  (407) 927-0014 (Tel.)
  (813) 442-7046 (Fax)
  cdnvqg.lbhk//||gmail.com
  cdnvqglbhk.org (Website)
 2. Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida
 3. Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida
  Trước 2014:
  4312 Saddlewood Dr., Orlando, FL 32818
  (407) 952-9472 (Phone)
  ChauNgocAn00//yahoo.com
  2014 và sau này:
  1216 E. Colonial Drive, Suite 3, Orlando, FL 32803
  (407) 227-2209
  pham.peter81//yahoo.com
  Chủ tịch: Phạm Quốc Hưng
 4. Cộng Đồng Việt Nam Nam Florida
  Vietnamese American Community of South Florida
  BCH Cộng Đồng VN Nam Florida
  P.O. Box: 670846, Coral Springs, FL 33067
  954-242-7806 hay 561-460-7988
  congdongnamflorida.com
 5. Cộng Đồng Việt Nam Jacksonville & Gainesville, Florida
 6. Cộng Đồng Việt Nam Tampa Bay, Florida
 7. Cộng Đồng Việt Nam Pensacola
 8. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tampa Bay, Florida
  Vietnamese Community of Tampa Bay, Florida
  7132 49th Street North Pinellas Park, FL 33781
  Tel.: (727) 403-4080
  Fax.: (866) 473-9798
  Chủ tịch cộng đồng Tampa Bay: Trần Công Thức

Hội ái hữu người Việt ở Florida

 1. Hội Ái Hữu Không Quân Tiểu Bang Florida
 2. Hội Ái Hữu Hải Quân & Hàng Hải, Florida
 3. Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt Tiểu Bang Florida
 4. Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Florida
 5. Hội Cảnh Sát Quốc Gia Trung Tâm Florida
 6. Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Trung Tâm Florida
 7. Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH Nam Florida
 8. Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Trung Tâm Đông Nam Hoa Kỳ
 9. Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Florida
 10. Gia Đình Mũ Đỏ Florida

Hội Đồng Hương


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
 1. Hội Ái Hữu Khánh Hòa, Nha Trang Florida
 2. Hội Đồng Hương Huế, Florida
 3. Hội Gia Đình Mỹ Việt, Florida
 4. Hội Thanh Thiếu Niên & Gia Đình, Florida
 5. Hội Cao Niên Việt Nam, Florida
 6. Gia Đình Phật Tử Florida
 7. Liên Đoàn Hùng Vương, Orlando, Florida
 8. Hướng Đạo Việt Nam, Florida
 9. Nhóm Thân Hữu Pine Hills

****************** Quý vị nào có thông tin các hội trên hay hội thiện nguyện/bất vụ lợi ở Florida, xin gởi về địa chỉ email của TinTucExpress.com ở cuối trang web để chia sẽ cùng bà con ******************

Leave a Reply