VIETNAM VETERANS DAY “WELCOME HOME”

on March 29, 2016 at 1 p.m.

at the Veterans Wall of Honor


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

at Heritage Park in McDonough

https://www.facebook.com/WHVV.org/

https://www.facebook.com/March29VietVetDay/

http://www.ncsl.org/research/military-and-veterans-affairs/vietnam-veterans-day-legislation-and-statutes.aspx

by VN Veteran Supporter
Published: March 28, 2016 (3 months ago)

Category Announcement – Thông Báo

Location Pensacolla, FL

Contact Information
352-000-0000
testing@gmail.comcommm

Leave a Reply