VIETNAM VETERANS DAY “WELCOME HOME”

on March 29, 2016 at 1 p.m.

at the Veterans Wall of Honor

at Heritage Park in McDonough

https://www.facebook.com/WHVV.org/

https://www.facebook.com/March29VietVetDay/

http://www.ncsl.org/research/military-and-veterans-affairs/vietnam-veterans-day-legislation-and-statutes.aspx

by VN Veteran Supporter
Published: March 28, 2016 (3 months ago)

Category Announcement – Thông Báo

Location Pensacolla, FL

Contact Information
352-000-0000
testing@gmail.comcommm

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply