Viet Face TV – Thuy Nga Paris By Night

We don’t know much about this TV station.  Whatever we’re going to list below is retrieved from their show.

  • is a Thuy Nga Entertainment television show which interview their artists weekly.
  • is hosted by many people (Chung Tu Luu, Khanh Hoang, Thai Nguyen, Thien Minh).
  • is aired in US.
  • Interview/discuss shows have done so far:Artists: Nhu Quynh, Nguyen Ngoc Ngan, Mai Thien Van, Ngoc Anh, Andy Quach, Bach Yen, Minh Tuyet, Thuy Nhung, Huong Lan, Tuy Hong, Toc Tien, To Ngoc Thuy, Nhu Loan, Duy Truong, Bang Kieu, Ngoc Anh, Hoai Tam, Viet Huong, Thuy Nga, Hong Dao, Elvis Phuong, Huong Thuy, Quynh Vi, Ky Duyen, Thang Dao, Khanh Ly, Lam Anh, Ngoc Anh, NHu Loan, Thanh Ha, Quang Le, Nguyen Le, Trung Thanh, Thanh Ha, Nguyen Hung, Diem Suong, Mai Tien Dung, Huong Giang
  • Some artists were interviewed more than 2 times; this somehow makes people feel boring.
  • It looks like that’s a way of promoting their upcoming activities (new CD, show,… coming soon).

We’re going to find more information, so remember coming back.

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

By My Home

One thought on “VietFace TV”

Leave a Reply