Viet Dzung’s memorial service:

According to calitoday, Viet Dzung’s memorial service will take 4 days – Friday – Monday (December 27 – 30, 2013)

 1. Friday
  – lễ phát tang at Peek Family, Room #1 at 4 p.m.
  – lễ truy điệu tại tượng đài 8 p.m.
 2. Saturday – visiting time 8 a.m. – 8 p.m.
 3. Sunday – visiting time 8 a.m. – 5 p.m.
 4. Monday
  – Điếu văn: 7:30 a.m. at Peek Family Colonial Funeral Home, Room #1, 7801 Bolsa Ave;
  – Thánh lễ: 9:30 a.m. at Thánh Linh Church, 17270 Ward St., Fountain Valley, California 92708;
  – Hạ huyệt: 12:30 p.m. at God Shepher Ceremony, 8301 Talbert Ave, Huntington Beach, CA 92605

Vietnamese Republican Flagging Service


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

According to one of vietsn’s posts which was mentioned that the flag service will taken place at

 • 11:00 AM on Saturday, 12/28/13 at Peek Family Colonial Funeral Home, Room #1, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683. For more details, please call (714) 893-3525.

vietdzungfuneral

*** The information in this post is retrieved from the web and we haven’t have a change verifying. ***

By My Home

Leave a Reply