Viet Dzung’s memorial service:

According to calitoday, Viet Dzung’s memorial service will take 4 days – Friday – Monday (December 27 – 30, 2013)

 1. Friday
  – lễ phát tang at Peek Family, Room #1 at 4 p.m.
  – lễ truy điệu tại tượng đài 8 p.m.
 2. Saturday – visiting time 8 a.m. – 8 p.m.
 3. Sunday – visiting time 8 a.m. – 5 p.m.
 4. Monday
  – Điếu văn: 7:30 a.m. at Peek Family Colonial Funeral Home, Room #1, 7801 Bolsa Ave;
  – Thánh lễ: 9:30 a.m. at Thánh Linh Church, 17270 Ward St., Fountain Valley, California 92708;
  – Hạ huyệt: 12:30 p.m. at God Shepher Ceremony, 8301 Talbert Ave, Huntington Beach, CA 92605

Vietnamese Republican Flagging Service

According to one of vietsn’s posts which was mentioned that the flag service will taken place at

 • 11:00 AM on Saturday, 12/28/13 at Peek Family Colonial Funeral Home, Room #1, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683. For more details, please call (714) 893-3525.

vietdzungfuneral

*** The information in this post is retrieved from the web and we haven’t have a change verifying. ***

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

By My Home

Leave a Reply