Để biết thêm chi tiết hay mua nó, bạn đánh đi vào địa chỉ đường link trên mỗi tấm hình…

  1. Vĩ Nướng Ở Bàn

BBQ Plate Iwatani Cb-p-y3 (Large) by IWATANI

2. Nguyên Bộ Nướng Ở Bàn

2022

JapanRare Iwatani BBQ Bundle – EPR-A Portable Butane Stove + Plate CB-P-Y3 + 4 Butane Canister + Measuring Spoon Set

3. Lò nướng bằng điện

Zojirushi EB-CC15 Indoor Electric Grill

4. Thêm một cái nữa nè

4.5L Removable Hot Pot with Grill, 2200W 16.5 ft Separable Shabu Hot Pot With Electric Indoor And Outdoor Korean BBQ Smokeless Grill Non-Stick Pan For Gatherings

https://amzn.to/2Y8L6fp

5. Lò nướng tại bàn kiểu Nhật

Happy Sales HSHG-ALMCNR, Japanese 7″ D Tabletop Portable Grill Hibachi Grill Konro Yakiniku Grill, Nonstick Die-Cast Aluminum

https://amzn.to/2MgZMGK

Leave a Reply