Bài viết về vấn đề tiền nợ của sinh viên (student loan debt)

Bài viết 01: 

Đây là bài viết về 12 thứ mà không ai cho bạn biết về việc nợ tiền học của bạn như là bạn phải mướn chung cư rẻ tiền vì phần đông tiền thu nhập bạn phải trả tiền vay thời đi học, bạn vẫn chạy chiếc xe thời còn đi học đại học, các người bạn giàu có của bạn không hiểu bạn, bạn không thể có dư tiền để đi nghỉ mát, bạn phải làm thêm việc hai để có tiền trang trải cuộc sống, hiện tại bạn không thể mua nhà được, tiền nợ thời đi học sẽ mãi mãi quanh cuộc sống của bạn,…


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Bài viết 02:

Được viết bởi bà Mary Ellen Flannery

Trong bài này cho chúng ta có 6 đồ biểu về vấn đề nợ của học sinh.

Hình thứ nhất là về vấn đề khủng quản nợ của sinh viên từ 2005 đến 2013.  Hình này cho bạn thấy sự chênh lệch giữa nợ tiền học, nợ xe, nợ thẻ tín dụng.

Hình thứ hai cho bạn thấy ai là người có thể đi học đại học ngày nay.

Nợ học sinh không phải chỉ là vấn đề của người trẻ mà còn là vấn đề của người trên 75 tuổi.

Có một cách giải quyết được vấn đề là nới rộng tiền trợ giúp đi học của chính phủ bao gồm tiền dành cho những học sinh có thu nhập thấp (Pell Grant).

Hiện tại có 40 triệu dân Mỹ nợ tiền học. Trong đó có 33 triệu người hội đủ điều kiện của chương trình xóa nợ tiền học liên bang (federal loan forgiveness), 6.8 triệu là nhà giáo/thầy cô giáo (educator) và chỉ có 1 triệu người xin.

Hình cuối cùng diễn tả 10 tiểu bang tăng tiền học phí trong khi tiền trợ giúp từ tiểu bang giảm. Trong đó tiểu bang Arizona đứng đầu, kế đến là Cali,…

Chú thích: 

  1. 12 Things No One Tells You About Student Loan Debt
    huffingtonpost.com/natalie-bacon/12-things-no-one-tells-yo_b_6198484.html
  2. Student Debt: 6 Charts That Explain it All
    neatoday.org/2014/11/10/student-debt-6-charts-that-explain-it-all

Published on: Nov 27, 2014 @ 09:37

Leave a Reply