Truyền Thông, Trung Tâm Giải Trí… Người Việt ở Mỹ Dùng Từ Ngữ Việt Cộng

Một số trung tâm giải trí hay truyền thông người Việt ở Mỹ vừa biết tin hay ngộ ra những tiền bối cộng hoà dần dần ra đi, ra đi gần hết hoặc tuổi già sức yếu thì loài đuôi chồn, bắt đầu dùng từ ngữ, ngôn ngữ Việt+… hành văn theo kiểu Việt+.

Để nhắc cho mà biết nhe, đừng tưởng bở, thế hệ tiền bối VNCH còn chăm chút cho mấy người, chớ thế hệ con cháu không dể gì đâu, Yes or No thôi, không có màn tha thứ hay cho qua một khi làm lỗi rồi chạy ra xin lỗi hay đính chính là xong.

Thật ra, thế hệ con cháu VNCH mới là thế hệ hận, câm thù Việt+/cộng sản Việt Nam nhất… Nói cho biết trước mà liệu hồn đó. Không có vụ, làm video, liệng bom này nọ, rồi sau đó chạy ra xin lỗi rồi qua chuyện đâu. Khi xưa thế hệ con cháu còn nể các lão tiền bối cộng hoà, để các lão lo nhưng một khi mấy lão không còn thì đám con cháu VNCH sẽ ra tay, ra tay mạnh… đặc biệt xưa còn có các lão khuyên nhủ bỏ qua này nọ, bây chừ không còn các lão nữa thì sẽ hành động theo đúng thôi.

Nếu là một blogger hay vlogger thì sẽ không ai nói nhưng người đọc/người xem có thể tẩy chay bằng cách không xem không đọc, cái đó tùy chọn lựa của người xem hay người đọc. Thế nhưng, nếu là trung tâm hay truyền thông hay company đăng ký chính thức với chính phủ Mỹ thì khác…

Có ai làm ơn giải thích dùm chúng tôi “đang điều trị tích cực” là gì không vậy? “Hôm nay chúng tôi thông tin đến quý vi…”???

Nhóm Bất Bình

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply