Tôi thật khờ, trông mong có người biết chuyện nói lên sự thật hay nói một lời nho nhỏ trong lúc ba tôi bịnh để ba tôi hả dạ một chút như là “anh tư ơi, anh có phần lo cho gia đình, thôi ai nói gì nói…” trên công cộng FB lúc xảy ra chuyện trên công cộng FB, lúc bị hai thằng em tấn công, đặc biệt là thằng em út vô nhân tánh, kế đến là thằng em thứ 10 nghĩ người bịnh sắp chết, muốn nói sao thì nói… Ai cũng trốn tránh, viện cớ này nọ…

Thật là khờ, ai đời binh vực hay nói lời công đạo cho người bịnh sắp chết hay chết rồi. Ai cũng thủ con đường tương lai để có thể nhờ giả một khi cần. Người sắp chết/chết đâu còn gì nữa để thiên hạ dùng. Nhiều người còn ngồi chờ ngư ông đắt lợi nữa thì khác. Chỉ tội nghiệp cho ba tôi một đời vì gia đình, em út, không vật chất cũng về tinh thần, đến gần chết còn lo cho em mình sau này bao gồm khi chết và luôn cả con cái của em mình, rồi nhận một cú quá đau… không đáng ba ơi.

Ba tôi không những có 2 thằng em trai này, còn có 2 em gái, một thì lớn tuổi/nội trợ/không có/không dùng FB, một là cô giáo về hưu có FB/lên hàng ngày.

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply