Cộng Sản Lừa Gạt Quân Dân Cán Chính VNCH Sau 30/4/1975

Message này được đăng trên trang đầu của Tin Tức Express, TinTucExpress.com, mấy ngày trước, hôm 13/9/2021. Hôm nay cho nó vào đây để dành khoảng trống cho những ly kỳ, lâm ly bi đát khác của cộng sản.

Tin Hoặc Nghe Cộng Sản Việt Nam Có Nước Chết, Chết Rồi Còn Chưa Yên Thân

Ui chà, tôi tuyên đoán đúng quá luôn, tôi tuyên đoán cộng sản vn sẽ dùng con nít để quơ vét thêm tiền nhưng lúc đó tôi đoán dùm cho chính phủ Mỹ. Bây giờ thủ tướng cộng sản dùng con nít để đào hầu bao của dân, “Việt Kiều”, “Kiều Bào”, “khối đại đoàn kết dân tộc”…


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Được tiền xong cộng với quỹ chống dịch kêu gọi mấy ngày gần đây, cộng sản vn bơm tiền vào “bộ phận” công an để đàn áp dân nghèo cho đến chết, trù dập bắt bớ những người lên tiếng, phạt phạt phạt dân tiếp. 

Cái gương quỹ vaccine trước mắt nhan nhãn, để ngân hàng lấy lãi, coi bộ dự định để lấy lãi định kỳ một năm, hai năm, năm năm hay mười năm gì đó. Quá rõ ràng cộng sản vn lợi dụng dịch bệnh coronavirus, lockdown, chỉ thị 16, 15, 20 để moi tiền nhưng dân gian có câu “tham thì thăm”…

Đây là ảnh chụp lại.

Ở trang đầu.

Ở bên cạnh của mỗi bài viết

(VN)

Leave a Reply