Tiếng Hát Từ Bình Long Về Trị Thiên
Nhạc: Cục Chính Huấn

Hãy tràn lên trên tuyến xung phong thi đua giết thù u… u…
Đường Lộc Ninh hôm nay vẫn còn sát cánh chen vai Đông Hà.
Cam Lộ đó đang ngăn bao chiến xa thù tới.
Anh Không Quân hớn hở ném bom giết giặc tơi bời.

Lũy Trường Sơn đang chống xâm lăng hiên ngang tuyến đầu u… u…
Rừng Bình Long cao su chiến trường gang thép chôn thây quân thù.
An Lộc đó ta xông lên phản công toàn thắng.
Quân xâm lăng máu đỏ trên đường 13 thênh thang.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Đây Sư Đoàn 5 anh dũng,tên người trai Biệt Động Quân.
Anh lính Dù chân chưa biết lùi.
Nếu Ka Tum công trường 5 quân thù phơi xác
Thì Gio Linh sư đoàn 304 không đất chôn thây.
Thiết giáp Việt Nam vùi tên quân bạo tàn.
Đây Cửa Việt khắc sâu tên người anh Thủy Quân Lục Chiến.
Đây máu quân Cộng đỏ tươi trên bờ vỹ tuyến.
Đây chiến công Sư Đoàn I làm ánh đuốc miền Trung.

Sét miền Tây chiến tuyến xung phong thi đua đuổi thù u… u…
Đường còn bao gai chông Sư đoàn 18 thi gan kiên cường.
Ta đã thắng, nhân dân ta giết công trường 9.
Anh em ta hớn hở, pháo binh ta thật tuyệt vời.

Đất miền Nam Sa Cát, Sa Cam vươn lên dưới cờ… ơ… ơ…
Lòng miền Trung kiên gan Cửa Việt phơi xác nắm công trước thù.
Ta đã thắng Trung Đoàn III danh lừng biên trấn.
Quân dân ta không thể tha loài cộng nô xâm lăng
Việt Nam…!

Cục Chính Huấn: Tiếng hát từ BÌNH LONG về TRỊ THIÊN anh dũng.

Nhạc Cục Chính Huấn – Nhạc Đấu Tranh

Bình Long Anh Dũng, Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị, Trên Đầu Súng, The Chien Thang Quan Thu, Bài Ca Chiến Thắng, Tiếng Sóng Vân Đồn, Lục Quân Việt Namd, Em Vẫn Mơ Một Ngày Về, Ai Cũng Thấy, Bài Ca Cho Người Bạn Trẻ, Dù Bằng Tay Không, Hải Quân Việt Nam, Không Ai Ngăn Được Lời Ca, Anh Khóc Cho Em Đêm Nay, Dựng Lại Cờ Vàng, Anh Là Ai?, Giòng sông Quê hương, Tiếng Dân Kêu, Vuốt Mặt, Bài Hát Đấu Tranh, Giờ Phản Công

Cục Chính Huấn là đơn vị trực thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa.

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%E1%BB%A5c_Chi%E1%BA%BFn_tranh_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B,_B%E1%BB%99_T%E1%BB%95ng_Tham_m%C6%B0u_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

Đất Nước Còn Là Còn Tất Cả, Đất Nước Mất Là Mất Tất Cả

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Các bài nhạc khác của thời Việt Nam Cộng Hoà:

  1. Xin Hãy Làm Ánh Đuốc

Leave a Reply