Paris By Night 76 – Paris By Night 115

(2005 – 2015)

40 bo


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Xuân Tha Hương (Paris By Night 76) – Asian Beauty (Paris By Night 115)

Paris By Night 76 – 79

Xuân Tha Hương, 30 Năm Viễn Xứ, Đường Xưa, Dreams,

Paris By Night 80 – 89

Tết Khắp Mọi Nhà, Âm Nhạc Không Biên Giới 2, Tiếu Vương Hội, Những Khúc Hát Ân Tình, In Atlanta – Passport to Music & Fashion, Xuân Trong Kỷ Niệm, PBN Talent Show – Semi-Finals, PBN Talent Show – Finals, Lam Phương – Đường Về Quê Hương, In Korea,

Paris By Night 90 – 99

Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam, Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Nhạc Yêu Cầu, Celebrity Dancing (Khiêu Vũ Của Các Ngôi Sao), Paris by Night 25th Anniversary (Part I), Paris by Night 25th Anniversary (Part II): Cám Ơn Cuộc Đời, Nhạc Yêu Cầu 2, Celebrity Dancing 2 (Khiêu Vũ Của Các Ngôi Sao 2), Las Vegas 3 – Fly With Us To Las Vegas, Tôi Là Người Việt Nam,

Paris By Night 100 – 109

Ghi Nhớ Một Chặng Đường, Hạnh Phúc Đầu Năm, Nhạc Yêu Cầu Tình Ca Lam Phương, Tình Sử Trong Âm Nhạc Việt Nam, Beginnings, Người Tình – The Lovers, Lụa – Silk, Nguyễn Ngọc Ngạn – 20 Năm Sân Khấu, Thời Gian – Time, 30th Anniversary Celebration,

Paris By Night 110 – 115

Phát Lộc Đầu Năm, S, Đông (Winter), Mừng Tuổi Mẹ, 1975-2015: Tôi Là Người Việt Nam 2, Asian Beauty

One thought on “Thuy Nga Paris By Night 2005 – 2015”
  1. Co ai giong tai ha khong vay? Tai ha khong xem bang Thui Nga tu lau roi. Nghe noi bay gio thiem Nguyen Cao Ky Khoi lam YouTuber va hay tao scandal nham cau view cau subscriber gi do.

Leave a Reply