1. Paris By Night 100
  Ghi Nhớ Một Chặng Đường
  03/07/2010 – 04/07/2010
  Planet Hollywood Resort & Casino, Paradise, Nevada
 2. Paris By Night 101
  Hạnh Phúc Đầu Năm
 3. Paris By Night 102
  Nhạc Yêu Cầu Tình Ca Lam Phương
 4. Paris By Night 103
  Tình Sử Trong Âm Nhạc Việt Nam
 5. Paris By Night 104
  Beginnings
 6. Paris By Night 105
  Người Tình – The Lovers
 7. Paris By Night 106
  Lụa – Silk
 8. Paris By Night 107
  Nguyễn Ngọc Ngạn – 20 Năm Sân Khấu
 9. Paris By Night 108
  Thời Gian – Time
 10. Paris By Night 109
  30th Anniversary Celebration
 11. Paris By Night 110
  Phát Lộc Đầu Năm
 12. Paris By Night 111
  S
 13. Paris By Night 112
  Đông (Winter)
 14. Paris By Night 113
  Mừng Tuổi Mẹ
 15. Paris By Night 114
  1975-2015: Tôi Là Người Việt Nam 2
 16. Paris By Night 115
  Asian Beauty

Leave a Reply