Thư Thăm Thầy

Lâu lắm từ khi lên tỉnh học
Đến nay chưa có dip quay về
Thăm thầy, thăm lớp, thăm trường cũ
Thăm mái tranh nghèo sát cạnh đê.

Nay con xin phép được thầy cho
Mượn bút ghi lên giấy học trò
Loại giấy ngày xưa thầy nắn nót
Viết từng trang mẫu để con tô.

Kính chúc thầy vui khoẻ mạnh luôn
Tuổi cao như núi, sức như nguồn
Cho đàn em nhỏ nơi làng mạc
Sau trước cùng theo một tiếng chuông

Phần con xa cách mấy năm nay
Vẫn nhớ lời khuyên bảo của thầy
Nên chọn y khoa vào đại học
Góp đời mong góp ý chung tay.

Tác giả: ???

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply