Hàng mới đây mọi người, vừa mới tìm được… Không biết có ai làm công nông không nhưng thôi đăng lên đây, nếu ai cần thì xem thôi, đâu biết được. Chắc cũng có người thích làm về nông nghiệp thì sao? Thôi kệ, đăng đại, nếu ai thích đọc thì đọc xem cho đỡ buồn mà cũng có thêm chút kiến thức phổ thông về cuộc sống ở Mỹ. Không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc thôi. Bảng dưới đây có 2 phần, phần tiếng Anh thì nằm phía bên trái, còn phần tiếng Việt thì nằm bên cột phải. Ai thích so sách từng câu tiếng Việt và tiếng Anh thì đây là cơ hội cho ngồi mò đấy.

Thông Cáo LUẬT BẢO VỆ NÔNG PHU LƯU ĐỘNG LÀM MÙA
Notice Migrant and Seasonal Agricultural Worker Protection Act

mspaenViet


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Leave a Reply