Thị trường nước Mỹ hôm nay ra sao?

Chấm vay tiền mua nhà/Mortgage rates

  • 3.835% loại 30 năm dạng đứng (3.835% 30-year fixed mortgage)
  • 3.176% loại 15 năm dạng đứng (3.176% 15-year fixed mortgage)
  • 2.900% loại bấp bên 5/1 (2.900% 5/1 year ARM).

Chỉ có loại 30 tăng từ 3.834% tuần rồi còn lại giảm.

Còn tiền lời nếu bạn có tiền để nhà băng dạng saving thì không có gì thay đổi so với tuần trước.

  • Loại CD 3 tháng là 0.300%.
  • Loại money market/saving $2500 là 0.760%.
  • Loại money market/saving $10,000 là 0.790%.

Chúc những ai mai mắn có tiền để có lời trong nhà bank vào thời buổi kinh kế hiện nay.

Tiền tệ thì đồng Euro xuống mà đồng Anh lại lên.

  • $1 Euro đổi ra được $1.0826 đồng Mỹ.
  • $1 Anh đổi ra được $1.4809 tiền Mỹ.

Thị trường chứng khoáng Mỹ (US Market)

Nasdaq tăng 56.22 (1.15%), S&P 500 tăng 25.22 (1.22%).

Source:

Across
http://www.msn.com/en-us/money?ocid=iehp

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply