Bài viết #01:

7 loại thẻ tín dụng có quyền lợi tốt nhất cho những ai có tín dụng tốt được viết bơi/ tasha Lockyer trong mục “Next Advisor Blog” của trang web nextadvisor.com.

Các thẻ cho bạn offer béo bở nhất như thẻ American Express loại Blue Cash Preferred, thẻ Citi Card loại Simplicity Card và loại Double Cash Card, thẻ Mastercard của World Elite Mastercard loại Barchlay Arrival Plus, thẻ tín dụng của ngân hàng BankAmerica loại Cash Reward, thẻ Chase loại Slate và loại Sapphire Preferred.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Bài viết #02:

3 loại thẻ tín dụng được người tiêu dùng vừa lòng nhất là thẻ tín dụng American Express loại Blue Cash Preferred Card, thẻ tín dụng Discover loại thẻ Discover it Card và cuối cùng là thẻ tín dụng Chase loại Chase Freedom.

Bài viết #03:

Có tín dụng (credit) lại mà không cần dùng thẻ tín dụng là bài viết về cách để quý vị có tín dụng lại mà không cần dùng thẻ tín dụng. Đây là cách họ chỉ quý vị làm: trả các khoảng nợ đều hàng tháng như nợ nhà, nợ xe nợ tiền học,… trả hết nợ càng sớm càng tốt, vẫn giữ thẻ tín dụng của quý vị đừng đóng, trả tiền mướng nhà đúng kỳ hạn, dùng thẻ của mấy tiệm mua bán cho như tiệm bán quần áo và nhớ trạ đúng kỳ hạn…

Bài viết #04:

Bài viết này cho chúng ta biết các thứ không có xuất hiện trên tờ giấy tín dụng (credit report) của chúng ta như tuổi tát, giống dân, tín ngưỡng, quốc gia gốc, giới tín, lập gia đình hay không (marital status), lương bổng, nghề nghiệp, lý lịch đi làm, cấp dưỡng con cái hay trách nhiệm gia đình,…

Chú thích:

 • Bài viết #01:  Top 7 Credit Card Offers For Those With Excellent Credit
  nextadvisor.com/blog/2013/11/06/top-7-credit-card-offers-for-those-with-excellent-credit/?kw=out_dsk_top07qw_43
 • Bài viết #02:  Top 3 Credit Cards With Most Satisfied Customers
  nextadvisor.com/blog/2014/10/07/top-3-credit-cards-satisfied-customers
 • Bài viết #03:  Rebuilding credit WITHOUT using credit cards
  usatoday.com/story/money/personalfinance/2014/11/22/rebuild-credit-without-credit-cards/19376929
 • Bài viết #04:  5 Things Not Included In Your Credit Score
  fool.com/investing/general/2014/11/21/5-things-not-included-in-your-credit-score.aspx

Published on: Nov 25, 2014 @ 17:32

Leave a Reply