Hân hạnh... hân hạnh... hân hạnh... chỉ có ở Tin Tuc Express . com.

Vietnamese Community of Tampa Bay

The 41st Commemoration of Black April

The Fall of Saigon

Date/Time:

6:00 P.M.

on Saturday April 30, 2016

Where:

England Brothers Park

5010 81st Ave N. Pinellas Park, FL 33781

*Light refreshment will be served.

For more information, please contact

Dr. Kenneth Huynh – (727) 656-0594

Dr. ThanhMy Nguyen – (813) 731-9164

by Vietnamese Community of Tampa Bay
Published: April 8, 2016 (3 months ago)

Category Announcement – Thông Báo
Community – Cộng Đồng

Location Pinellas Park, FL 33781

Contact Information

8139571264
cdvntampabay@gmail.com

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

One thought on “The 41st Commemoration of Black April (Tampa Bay, FL)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

error: Content is protected !!