Vietnamese Community of Tampa Bay

The 41st Commemoration of Black April

The Fall of Saigon

Date/Time:

6:00 P.M.

on Saturday April 30, 2016

Where:

England Brothers Park

5010 81st Ave N. Pinellas Park, FL 33781

*Light refreshment will be served.

For more information, please contact

Dr. Kenneth Huynh – (727) 656-0594

Dr. ThanhMy Nguyen – (813) 731-9164

by Vietnamese Community of Tampa Bay
Published: April 8, 2016 (3 months ago)

Category Announcement – Thông Báo
Community – Cộng Đồng

Location Pinellas Park, FL 33781

Contact Information

8139571264
cdvntampabay@gmail.com

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply