Lunar New Year Celebration

Organizer
Vietnamese American Community of Central Florida

Location
Central Florida Fairground
4603 West Colonial Drive, Orlando, FL 32808

Date & Time
Saturday, February 06, 2016 from 9:00 A.M. to 1:00 A.M. Sunday
Sunday, February 07, 2016 from 9:00 A.M. to 7:00 P.M.

Admission Fee
At no cost to you.

Food, music, dance, Miss “Ao Dai” Vietnamese American, vendors (fruits, landscape, trees, flowers)…

Hội Chợ Tết – Cộng Đồng Người Việt Trung Tâm Florida

Cộng Đồng Người Việt Trung Tâm Florida sẽ tổ chức hội chợ tết 2016 (năm Bính Thân) vào 2 ngày, Thứ Bảy & Chủ Nhật, 6 và 7 tháng 2, 2016 tức là cuối tuần này bà con có biết không vậy? Địa điểm tổ chức vẫn chỗ cũ, chợ trời Orlando phía Tây đường Colonial.

Vào cửa miễn phí!

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply