Lunar New Year Celebration

Organizer
Vietnamese American Community of Central Florida

Location
Central Florida Fairground
4603 West Colonial Drive, Orlando, FL 32808


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Date & Time
Saturday, February 06, 2016 from 9:00 A.M. to 1:00 A.M. Sunday
Sunday, February 07, 2016 from 9:00 A.M. to 7:00 P.M.

Admission Fee
At no cost to you.

Food, music, dance, Miss “Ao Dai” Vietnamese American, vendors (fruits, landscape, trees, flowers)…

Hội Chợ Tết – Cộng Đồng Người Việt Trung Tâm Florida

Cộng Đồng Người Việt Trung Tâm Florida sẽ tổ chức hội chợ tết 2016 (năm Bính Thân) vào 2 ngày, Thứ Bảy & Chủ Nhật, 6 và 7 tháng 2, 2016 tức là cuối tuần này bà con có biết không vậy? Địa điểm tổ chức vẫn chỗ cũ, chợ trời Orlando phía Tây đường Colonial.

Vào cửa miễn phí!

Leave a Reply