Tag: hoi chu nha

Văn phòng luật sư họ Nguyễn (DHN Attorneys, Don Huy Nguyen) ở Mỹ bị thua, phải bồi thường chủ nhà $33 ngàn đô ($33,000 USD), bị luật sư kiện lên liên bang “federal lawsuit”

Văn phòng luật sư họ Nguyễn (DHN Attorneys, Don Huy Nguyen) ở Orlando Florida Mỹ cùng thân chủ vừa bị…