Tag: covid

Hiện Tượng Trời Đất Ở Việt Nam, Tại Sao Người Dân Việt Nam Bị Chết Vì COVID Nhiều, Tại Sao Mỹ Chết 600 Ngàn, Tại Sao Báo Chí Đảng Là Ông Chủ Hôm Qua Không Đăng Số Người Chết Vì Coronavirus

Hôm nay xem video và đọc các comment mới biết gần đây có rất nhiều hiện tượng thiên nhiên bất…

Kết Quả Của Việc “chống dịch như chống giặc” và “con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” Ở Thành Phố Mang Tên Bác Của Hà Nội/Cộng Sản Bắc Việt 19/8/2021

Chắc hôm nay Việt Nam vượt kỷ lục nhiễm bịnh, số official thôi, 10.639. Còn số chết, nếu nhớ không…