Tag: chet

Hiện Tượng Trời Đất Ở Việt Nam, Tại Sao Người Dân Việt Nam Bị Chết Vì COVID Nhiều, Tại Sao Mỹ Chết 600 Ngàn, Tại Sao Báo Chí Đảng Là Ông Chủ Hôm Qua Không Đăng Số Người Chết Vì Coronavirus

Hôm nay xem video và đọc các comment mới biết gần đây có rất nhiều hiện tượng thiên nhiên bất…