Submit Post

Your Name – tên bạn

Your URL – địa chỉ trang web của bạn
Không nhứt thiết phải có hay phải trả lời

Your Email – địa chỉ email của bạn
Bạn phải trả lời câu này. Khi bài bạn đăng, chúng tôi sẽ chặn email lại, cho nên bạn không cần lo người khác biết email của mình trừ khi bạn muốn thì cho chúng tôi biết hoặc kèm email bạn dưới bài viết là chúng tôi biết bạn không màn đến vấn đề người khác biết email của mình.

Post Title – tựa bài viết
Cần thiết.

Post Tags – những từ khoá
Cũng cần trả lời.

ĐĂNG BÀI VIẾT

Antispam Question – câu hỏi để phòng ngừa tụi quậy phá/sạo/lường gat… (spam)
Khung này dùng để trả lời câu hỏi trên như là 1+1 bằng mấy. Nếu bạn trả lời là 2 thì bấm vào ô này.

Post Category – chọn mục để bài viết này vào
Thông thường thì nó tự động, bạn không cần chọn.  Nếu bạn muốn bài viết của bạn vào mục mà bạn thích thì nhấn mũi tên xuống để chọn mục mà bạn muốn …

Post Content – bài viết
Ích nhất là 150 từ.

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply