Tui cạo sơn cửa và sơn lại cửa cái mà lần trước tui sơn đâu hồi 2010 thì phải…

Tui làm trời ơi đất hởi, lúc đó chắc Ba bị bực bội/stress vì tụi hội chủ nhà ăn hiếp trắng trợn và tụi nó thưa Ba cho nên Ba ở gần đó mà coi như không để ý hay không thấy tui đang làm gì với cái cửa… Cuối cùng Ba mới vào cuộc nhưng vì Ba đang lở tay làm gì đó cho nên không có làm… Sáng hôm sau, tui thức dậy thì đã thấy Ba hoàn tất hết cánh cửa… chỉ trong một thời gian ngắn buổi sáng mà Ba đã hoàn tất cánh cửa rất sạch sẽ mà nó đã lấy của tui hết một buổi chiều hôm trước mà chẳng xong đâu vào đâu hết…

Lúc đó, tui nghĩ chắc tại tui sơn màu đó cho nên không được mai mắn, tụi nó làm phiền hoài… Hai cha con trong dịp đi HomeDepot mua đồ làm vườn mua sơn khác, Ba chọn màu đỏ, đưa cho nhân viên của tiệm pha… xong đem về sơn lên đỏ chét như màu đỏ loè loẹt của trái cà chua chín… cuối cùng tui pha với sơn cũ còn dư lại mà kỳ trước sơn còn dư, pha nhiều quá, mất màu đỏ luôn ra màu gần giống màu cũ nhưng hơi lợt hơn một chút… Lúc đó ai cha con định pha rồi, sơn đỡ, mai mốt mua màu sơn đỏ khác sơn lên… rốt cuộc rồi quên luôn… biết vậy, hôm đó xách xe đi mua về sơn luôn…


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Tụi nó đề đơn thưa thứ sáu, 12/4/2019, một ngày trước bà ngoại tui mất thứ bảy 13/4/2019… tui sơn lại… ai ngờ cạo sơn 30/4/2019, sơn lại 10/5/2019… tháng 8 Ba vào bệnh viện… biết vậy để nguyên vậy luôn…

Leave a Reply