Sao tui bây giờ thay đổi?

Nếu ai thắc mắc sao tui bây giờ thay đổi thì cũng là do hai người chú tui và bao gồm những người biết sự thật mà không nói rõ trong lúc ba tui bịnh hay là những người đó cũng giống hai người chú này thầm trách móc ba tui. Nếu ai trách móc … Continue reading Sao tui bây giờ thay đổi?