Sách “Luật Hiến pháp và Chính trị học” – Tác giả: Nguyễn Văn Bông

Cuốn sách được chia làm hai phần:

  1. lý thuyết đại cương
  2. “Thế giới chính trị hiện đại”
LuatHienPhapvaChinhTriHoc

Coming soon!

Leave a Reply