Sách “Luật Hiến pháp và Chính trị học” – Tác giả: Nguyễn Văn Bông

Cuốn sách được chia làm hai phần:

  1. lý thuyết đại cương
  2. “Thế giới chính trị hiện đại”
LuatHienPhapvaChinhTriHoc


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Leave a Reply