Sách “Án lệ vựng tập” – Tác giả: Trần Đại Khâm

ÁN LỆ VỰNG TẬP
Recueil de Jurisprudence
1948 – 1967
Tóm tắt và xếp loại các án lệ
DÂN-SỰ ĐIỀN-ĐỊA — LAO-ĐỘNG — NHÀ-PHỐ
THƯƠNG.MÃI — HÌNH-SỰ — QUÂN-SỰ — HÀNH-CHÁNH

ÔNG NGUYỄN-HUY-ĐẨU
Chánh-Nhất
Tòa Thượng Thẩm Saigon
Đề Tựa

Coming soon!

NHÀ SÁCH KHAI TRÍ
62, LÊ LỢI SAIGON

An-Le-Vung-Tap-Tran-Dai-Kham-Luat-Khoa-Thu-Quan

Leave a Reply