Every Step You Take (陪着你走)

20 tập (45 phút/tập)

31/08/2015 – 25/09/2015


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Diễn viên: Moses Chan (Trần Hào), Myolie Wu (Hồ Hạnh Nhi), Evergreen Mak Cheung-ching (Mạch Trường Thanh), Elaine Yiu, Owen Cheung, Cilla Kung “天使” (Angel), Yeung Ka Shing, Meini Cheung, Rachel Kan, Lily Ho Ngo Yee, Joe Junior, William Chak, Jess Sum, Cilla Kung…

Người sản xuất: Andy Chan

Phim bộ Hồng Kông

Phim thuộc thể loại tình cảm xã hội lãng mạn.

Nhạc nền: Alan Cheung Ka Shing

Nhạc mở đầu: “天使” (Angel) bởi Myolie Wu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Under the Veil (無雙譜) Double Fantasies

20 tập (45 phút/tập)

28/09/2015 – 28/10/2015

Nam diễn viên: Lê Diệu Tường (Wayne Lai), Huỳnh Tông Trạch (Bosco Wong), Kristal Tin, Raymond Wong Ho-yin (Raymond Wong)

Nữ diễn viên: Quách Thiện Ni (Sonija Kwok), Eliza Sam, Katy Kung

Phim bộ Hồng Kông

Nhạc nền: Unique (獨一無二) bởi Vincy Chan

Thuộc thể loại cổ trang, tình cảm, ảo tưởng,…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Captain of Destiny (張保仔) Cheung Po Tsai

32 tập (45 phút/tập)

21/09/2015 – 25/10/2015

Nam diễn viên: Ruco Chan, Tony Hung Wing-sing (Tony Hung), Trần Khải Lâm (Grace Chan),  Joel Chan Shan-chung (Joel Chan)

Nữ diễn viên: Maggie Shiu (Thiệu Mỹ Kỳ), Mandy Wong, Elaine Yiu Tse-ling (Elaine Yiu), Kelly Fu

Phim bộ Hồng Kông

Nhạc nền: “Sailing” (揚帆) by Fred Cheng

Thuộc thể loại lịch sử, khoa học và du ngoạn

Được viết bởi Law Chung-yiu, Sin Chui-ching.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*These official posters are provided by Wikipedia.

Leave a Reply