Mất $40,000 vì mua nhà mới cất – tintucexpress.com/2015/01/13/mua-nha-moi-cat-mat-40000-usd/

Posted: 2:38 p.m. Wednesday, Jan. 7, 2015
Action 9: Homebuyer loses $40,000 to builder for home he never got
wftv.com/news/news/action-9-homebuyer-loses-40000-builder-home-he-nev/njhwZ/

Public Meeting:


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
  • Thứ Năm, 15 tháng Giêng, 2015, public meeting về vấn đề “proposed industrial” center ở vùng East Orlando, FL vào lúc 6 giờ chiều tại Meadow Woods Recreation Center.
    Chi tiết có thể tìm thấy trên trang đài truyền hình Channel 9 – WFTV trong bài và video “Residents outraged over proposed industrial center in south Orange County”
    wftv.com/news/news/local/residents-outraged-over-proposed-industrial-center/njmbx/

Ve So Hoi Tet ve Nguon 2015 – Giao xu Thanh Philiphe Phan Van Minh, Orlando, FL

youtube.com/watch?v=m3T9TjAq01Y

Gây quỹ cho hội chợ tết cộng đồng 2015

Cộng Đồng Người Việt Trung Tâm Florida sẽ tổ chức “Dạ Tiệc Văn Nghệ và Dạ Vũ Gây Quỹ cho Hội Chợ Tết Cộng Đồng 2015”

tintucexpress.com/cong-dong-nguoi-viet-o-florida-chuan-bi-tet-at-mui/

Leave a Reply