Bảo Hiểm Sức Khỏe – Chương Trình Obamacare

Nhớ trở lại trang này thường vì chúng tôi sớm sẽ thêm vào vấn đề này như là phải nộp phạt bao nhiêu nếu không có mua bảo hiểm

Updated on Nov 11, 2012 – Obamacare v.s. Người Gốc Việt

Dưới đây là link do báo Orlando Weekly viết về Obamacare. Có ảnh hưởng hay không tuỳ trường hợp từng người. vv sẽ tiếp tục thu nhặt các bài khác để mọi người biết .

The Outlook for “Obamacare” in Two Maps
orlandoweekly.com/news/news/the-outlook-for-obamacare-in-two-maps-1.1400703?localLinksEnabled=false

Còn đây là bảng liệt kê ai sẽ bị phạt dưới Obamacare:
Here’s a flow chart showing who has to pay and who doesn’t.
healthreform.kff.org/~/media/Files/KHS/Flowcharts/requirement_flowchart_2.pdf

The Requirement to Buy Coverage Under the Affordable Care Act
healthreform.kff.org/the-basics/Requirement-to-buy-coverage-flowchart.aspx?utm_source=hrs&utm_medium=web&utm_campaign=timeline.

Updated on Oct 9, 2013 – Tóm Tắt về Obamacare

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

By My Home

Leave a Reply