Highest paid women in US, 2013 (Ba co luong cao nhat)

10 women have the highest paid in the United States in 2013, who are they?

Here is the list: (not in order)

  1. Safra A. Catz (President and CFO of Oracle, $43+ millions)
  2. Marissa A. Mayer (President and CEO of Yahoo, $36+ millions)
  3. Sheryl K. Sandberg (COO of Facebook, $26+ millions)
  4. Wellington J. Denahan (Chairman and CEO of Annaly Capital Management, Inc., $25+ millions)
  5. Sharen J. Turney (President and CEO, Victoria’s Secret of L Brands, Inc., $25+ millions)
  6. Elizabeth A. Smith (Chairman and CEO of Bloomin’ Brands, Inc., $24+ millions)
  7. Irene B. Rosenfeld (Chairman and CEO of Mondelez International, Inc, $22+ millions)
  8. Carol Meyrowitz (CEO of TJX Companies, Inc., $19+ millions)
  9. Jane Elfers (President and CEO of Children’s Place Retail Stores, Inc., $17 millions)
  10. Margaret C. Whitman (President and CEO of Hewlett-Packard Co., $15+ millions)

 

*** CEO – Chief Executive Officer; CFO – Chief Financial Officer; COO – Chief Operating Officer

Source: CNN Money

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

By My Home

One thought on “Những Người Đàn Bà Lương Cao Nhất/Highest Paid Women”

Leave a Reply