Lời Hay – Ý Nghĩa

Tin Hay Nghe Cộng Sản Việt Nam… Chết (9/13/2021 Monday)
Ngồi Nhìn Cộng Sản Việt Nam Làm (8/25/2021 Wednesday) – Coming soon!
Cộng Sản Việt Nam Tự Hủy Việt Nam Cộng Sản (8/30/2021 Monday) – Coming soon!

Đảng là cao nhất và trên hết, giờ phải dưới một tên. Đảng quỷ phải gọi/kêu tên đó bằng Cô, Cô Vy đó. Công nhận COVID lớn thiệt, không ai đảng quỷ nể hết mà phải nể COVID.

“…nhắc nhở con cháu đời sau biết đừng bị dẫn dụ bởi những chính sách văn hoá vận (tôn giáo, nghệ thuật, giải trí), tài vận, dân vận… của đảng cộng sản Việt Nam muôn đời không bao giờ thay đổi chỉ trừ khi không còn đảng cộng sản nữa” (PVT)

“mấy… cộng sản này thừa biết theo bên nào có lợi và cũng muốn lắm nhưng cái gương cộng hòa trước mắt đó” (PVT) (nói vào khoảng năm 2018, nhân diệp Mỹ tặng một số tàu tuần tra cho khu vực tranh chấp ở biển Đông cho cộng sản vn.)

Hôm nay lại nghe nói cộng sản Việt Nam bắt Facebooker và ông cha nào nữa rồi. Tôi quyết định kể từ bây giờ công ty ngoại quốc nào mà làm ăn hay hợp tác với cộng sản Việt Nam là tôi không mua đồ của họ hay có mối liên hệ gì với họ. Mua đồ họ không khác gì tui góp tiền nuôi cộng sản để hành hạ dân, bắt bớ dân, bịt miệng dân… không bao giờ cho một xu nào bay đến đất nước bị cay trị bởi cộng sản và cũng không bao giờ đặt chân đến đất nước Việt Nam khi còn cai trị bởi giặt đỏ (cộng sản). Tôi không muốn mai chết bị bắt xuống 18 tầng địa ngục vì cái tội cấu kết với kẻ xấu kẻ ác hại người, giết người… . (VN) 9/17/2021 Friday

more coming soon!