Truong Pham: “nhuc la vi bi cho la vo on boi nghia” (February 9 at 12:41 AM trên FB Truong Pham)
Tui: Câu này là chú nói đó nhe. Bây giờ để con vạch ra cho chú thấy.

Biết đâu lá thơ mà chú nhờ ba con viết, lá thơ ba chục ($30.000) ngàn đô la Mỹ đó, chú mới có nhà lầu 3 tầng, có chức vụ tổng giám đốc công ty du lịch Cửu Long, giám đốc khu du lịch Trường An, bí thư hay gì đó Sở Nội Vụ hay Ngoại Vụ gì đó của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long… Còn nữa, từ đó, con gái chú mới được gã chổ tốt (theo chú khoe) để giờ chú có 2 thằng cháu ngoại trai mà chú khoe hoài đó làm người ta còn tưởng chú không có cháu nội. Lương hưu chú cũng cao hơn so với việc làm cũ của chú đó.

Biết đâu nhờ từ lá thơ $30.000 U.S.D. đó, chú mới lấy được mối vô cổ phần của chú/thiếm út khi chú làm tổng giám đốc công ty du lịch Cửu Long. Còn nữa, biết đâu nhờ nó chú có thể lấy được mối từ ông nội của Thơ vì chú từng xuống kiếm ông ấy mua cổ phần công ty du lịch Cửu Long trong lúc chú làm tổng giám đốc, đúng là chú vì quyền lợi/lợi ích cá nhân bất chấp nếu ai biết chuyện gia đình và trước đó đời nào chú xuống thăm ông ấy.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Bây nhiêu đó thôi, còn nhiều lắm… tự chú kết luận đi nhe.

Thiên hạ hãy tự phán xét đi, tui không nói ra, nói ra không hay bằng để mọi người tự cho câu trả lời đi. Câu trả lời cho “vo on boi nghia” hay “nhuc la vi bi cho la vo on boi nghia”.

Chú chỉ làm cho nhà nước, chú không có làm ăn mua bán bên ngoài, vợ chú cũng vậy, làm cho nhà nước và cũng không có làm ăn mua bán bên ngoài. Cả 2 vợ chồng ăn lương nhà nước, vậy hỏi chú đâu mà chú có nhà lầu 3 tầng, có nhà cho mướn, có vườn có đất đai, có tiền lo cho gia đình bên vợ vậy hả chú?

Leave a Reply