De xem video ve may cay nhan nay, xin moi vao

Nhan – Nhãn – Longan

May tam hinh nhan sau day duoc snap shot lai tu video thau nam 2016, luc do cay trai xum xue khong the ta. Minh te qua, luc do khong chiu mua may quay hay may chup hinh tot hon mot chut, cho nen may video do bay gio chi nam a 480 chat luong thoi, hoi mo nhung cung con thay duoc.

Day la cay nhan thu nhat (#1) nam doc duong walkway (duong vao cua chinh).

Day la cay nhan thu hai (#2) nam canh mep gan ranh gioi nha hang xom.

Ten may video ve nhan tren Garden Q la

  1. Longan in Orlando, Florida (Unbelievable Fruit Tree)
  2. LONGAN Fruit Tree & Fruits in Central Florida Orlando (unbelievable)
  3. Can we grow LONGAN fruit tree in Central Florida? YOU MUST SEE
  4. Longan Tree & Fruits 2016 Orlando Florida

Original published on 2019/06/11 at 7:44 pm.

Written & submitted by Garden Q
ConcoOnline.com

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply