Wednesday, 9/29/2021

Lúc này đầu mình hơi nặng nặng dẫn đến mắt hơi mờ mờ cho nên không có xem nhiều mấy clips về đàn áp, cưỡng chế hay áp bức người dân ở Việt Nam cho nên không có thêm video trong playlist này. Khi nào đầu đỡ đỡ chút, mình sẽ tiếp tục chớ không phải không muốn tiếp tục. Xin mọi người thông cảm cho.

Mỗi lần coi mấy clips đó, bực tức, khó thở lắm quý vị à. Nó làm blood boil/sôi máu, nổi máu xung thiên, máu dộng lên đầu… Ý là mình không phải đàn ông, không phải anh hùng nghĩa hiệp, không phải người trong hàng ngủ quân đội, không phải quân dân cán chính Việt Nam cộng hoà (những người vì quê cha đất tổ ra sức bảo vệ mảnh đất Việt Nam tránh khỏi tay sai của cộng sản như là Trung Cộng, khối cộng sản Liên Xô) mà còn bị vậy.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Bây giờ mình mới hiểu lý do tại sao Ba mình khi coi những gì cộng sản Việt Nam đối đãi với dân, với đất nước Việt Nam như vụ 3 cái đặc khu hay tàu lạ không dám nói đó là tàu Trung Cộng hay Trung Quốc blah blah là Ba mình nổi giận lôi đình, không kiềm chế được mặc dầu hằng ngày Ba thuộc người control cảm xúc rất tốt không ai không biết. Ông tức giận, bực bội… hết cái này cái nọ dẫn đến ảnh hưởng sức khoẻ luôn.

Không biết có bao nhiêu người bị giống Ba mình nữa? Kẻ tạo ra không ai khác hơn là cộng sản Việt Nam.

Wednesday, 9/22/2021

Quý vị ơi, mục “Cuộc Sống của Người Dân ở Việt Nam trong Thời COVID | The Life of The People in Vietnam During Coronavirus Pandemic (COVID-19)” mình lấy ra trên trang chính, nó vẫn còn, nó nằm trong Playlist hoặc quý vị có thể đi thẳng vào đây này.

Người viết: NguoiVietToanCau NVTC

Leave a Reply