Khi nói đến họ người Việt, ai ai cũng la lên rằng cần chi phải nói, toàn là họ Nguyễn.  Đúng vậy, họ Nguyễn là họ chiếm đa số họ của người Việt nhưng không phải thống lĩnh toàn bộ người Việt.  Ngoài họ Nguyễn, họ cũng sắp sĩ họ Nguyễn là họ Trần và kế đến là họ Lê.  Khi nói đến họ Lê, ta không thể quên được họ Lý.  Họ Phạm, họ Huỳnh và họ Phan cũng không thua gì các họ khác, hình như còn nhiều hơn họ Lý nữa.

Còn có một cái họ mà không ai không biết đến: Trịnh Nguyễn phân tranh.  Chắc mình khỏi phải nói ra nữa.

Ngoài ra người Việt còn có các họ khác như họ Lý, họ Hồ, họ Trương, họ Ngô, họ Đỗ, họ Bùi, họ Châu, họ Cao, họ Hoàng, họ Vũ, họ Võ, họ Hà, họ Đặng, họ Đào, họ Đinh, họ Đoàn, họ Đường, họ La, họ Lâm, họ Lục, họ Lương, họ Lưu, họ Tạ, họ Thái, họ Tô, họ Tôn, họ Triệu, họ Quách, họ Bành, họ Chu, họ Kim, họ Diệp, họ Dương, họ Đàm, họ Giang, họ Hàn, họ Kiều, họ Lạc, họ Mã, họ Mai, họ Phó, họ Quách, họ Thạch, họ Mạch, họ Nghiêm, họ Phùng, họ Vương, họ Trang,…


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Các họ sau đây mình không được rõ là có hay không nữa:  họ Tiêu, họ Quang, họ Quyền, họ Thi, họ Sái, họ Thân, họ Thảo, họ Thủy, họ Văn, họ Vưu, họ Vĩnh, họ Liễu,…

Các họ có liên quan đến người Tàu là họ Tạ, họ Tầng, họ Từ, họ Thiếu, họ Vành (?), họ Chung, …

Không có con số chính xác nhưng như bà con mình thường nói bà con trăm họ, chắc là vậy rồi… chắc hơn trăm họ…

Nếu ta bao gồm luôn những người có liên quan đến người Việt ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới như những người có mẹ Việt mà cha không phải Việt thì không thể nào điếm suể rồi…

Để dễ nhìn, mình liệt kê các họ dưới dạng mẫu tự tiếng Anh.

 • B – Bùi, Bành,
 • C –
  Châu, Chu, Chung,
  Cao
 • D-
  Đỗ, Đoàn, Đặng, Đào, Đình, Đường, Đàm,
  Dương, Diệp
 • G – Giang,
 • H – Huỳnh, Hoàng, Hà, Hàn, Hồ, Hồng
 • L – Lê, Lý, Lâm, La, Lục, Lương, Lưu, Lạc
 • K – Kiều, Kim
 • M – Mã, Mai, Mạch,
 • N –
  Nguyễn, Ngô,
  Nghiêm
 • P – Phạm, Phan, Phùng, Phó
 • Q – Quách, Quyền, Quang,
 • S – Sái
 • T –
  Trần, Trương, Trịnh, Trang, Triệu,
  Tô, Tôn, Tần, Tạ, Tiêu, Từ, Tống,
  Thái, Thiếu, Thủy, Thi, Thân, Thảo, Thạch
 • V – Võ, Vũ, Vương, Văn, Vưu, Vĩnh, Vành

Nếu nói phụ nữ Việt làm giàu số họ cho người Việt, quý vị nghĩ sao?  Mình nghĩ sao nói vậy thôi nhe không có ý gì sâu xa đâu.  Quý vị thấy rồi, trước kia người Tàu chỉ cho con trai mình lấy vợ Việt nhưng không cho con gái mình lấy chồng Việt.  Họ tính lời tính lỗ, họ tính dâu Việt sẽ sinh con nối dõi dòng họ của họ còn nếu gã con gái họ cho đàn ông Việt thì sẽ sinh con đẻ cái cho người Việt.  Cũng nhờ vậy mà người Việt ta ngày nay có hàng lố họ trùng với họ Tàu.  Họ không ngờ những con cháu họ vĩnh viễn và mãi mãi cũng liên quan đến người Việt và chỉ ở đất nước Việt hay con người Việt nhìn nhận họ là bà con gần thôi, dễ dầu gì Tàu Tàu Tàu công nhận họ.  Họ tính hơi sai phải không quý vị?

Leave a Reply