Lời Giới thiệu:
Những người hùng dân tộc
Các Anh đã phi thường như Tổ Tiên
Non lam mờ kiếm khí
Bạch Đằng loang máu xâm lăng
Các Anh đă ngang tàng như tiền nhân
Thách đố muôn kẻ thù
Mỉm cười trong đau đớn
Lùi lại để tiến lên
Và giữa lúc giang sơn trong lửa đỏ
Các Anh đã nguyện trăng treo đầu súng, hiến thân trai
Còn lời hát nào để ca ngợi các Anh đây?
Chỉ biết toàn dân cúi mình khâm phục
Và lòng dặn lòng ghi nhớ đến nghìn thu.

Mời Quý vị và các Bạn nghe lại bài ca Tri Ân những người đi làm lịch sử, chiến đấu cho Quê Hương, tiếng ca của những Cán Bộ Chính Huấn đầy nhiệt huyết trong loạt những bài Chiến đấu ca.

Người Vào Chiến Sử
Sáng tác: Anh Việt Thu
Còn lời hát nào để ca ngợi các Anh
Người Hùng Dân Tộc trong chiến cuộc Việt Nam vô danh
Còn chiến tích nào anh hùng hơn nữa
Liệt oanh nào hơn oanh liệt hôm nay
Đường xa gục trên súng ngủ quên mình
ĐK:
Vượt đèo cao, qua buông, qua núi
Đường mù sương khói lửa ngợp trời
Trong gian nan các Anh vào chiến sử
Vết cộng thù xác giặc ngỗn ngang
Trời rét căm căm, trời hồng rực sáng
Tiến theo đường mòn trên rẫy nương khoai
Con đường vinh quang, con đường đi tới
Dòng máu chảy loang loang ta gửi về quê hương.
Vượt đường xong… Anh đi chép sử
Trời mù sương trú nơi cồn mây
Sớm tinh mơ sương động trên lá
Nghe trong sương nắng dậy hòa bình
Vượt đèo cao, qua buông, qua núi
Đường mù sương khói lửa ngợp trời
Trong gian nan các Anh vào chiến sử
Vết cộng thù xác giặc ngỗn ngang
Trời rét căm căm, trời hồng rực sáng
Tiến theo đường mòn trên rẫy nương khoai
Con đường vinh quang, con đường đi tới
Dòng máu chảy loang loang ta gửi về quê hương.

Leave a Reply