Vừa hành dân vừa có tiền, có tiền bỏ túi riệng… “nhất cử lưỡng tiện”, ngu dại gì không làm.

Nghe Nói Gì Về Cộng Sản Việt Nam

Những Gì Bàn Tán Khắp Mọi Nơi Về Chính Phủ CS Việt Nam

  • Có người cho là chính phủ muốn thu gom số vàng nằm rải rát trong dân, cho nên có vụ tung tin thất thiệt, lúc vầy lúc khác… Dân chạy ra bán vàng để có tiền mua đồ ăn và sữa sùng cho con… còn vàng thì sẽ chạy vào tay chính phủ ??? quan to mặt bự.
  • Còn nữa nghe nói ông nào đó chức cao quyền trọng có lần bảo dân giữ vàng là ngu.
  • Có người còn nghi ngờ mai đây chính phủ sẽ tìm cách dụ dân mua cái gì đó để nhằm thu gom tiền và vàng của dân.
  • Nhiều người nói là bà con thân nhân của chánh quyền và trung ương thu gom mùa này cũng bộn, nào là phát tiền cứu trợ cho bà con thân nhân anh chị em dòng họ, nào là chận lương thực của từ thiện gởi cho dân, nào là mua bán này nọ chặt đẹp, nào là tiền phạt, test test test… Nghe nói phần tiền phạt thu gom mới đã . Còn phần tiền kit test COVID nữa.
  • Số chết vì COVID nghe nói đâu hơn cả 100 ngàn, chớ không phải bao nhiêu đó .
  • Cũng có tin là sợ bị bẽ mặt nếu là mở cửa lại trong khi chưa khống chế được tên phản động COVID-19, đành đẩy số chết và số bị nhiễm bệnh xuống và đồng thời nâng số được chữa khỏi lên để mở cửa trở lại.
  • Có tin là đang dụ dân gởi vàng ngân hàng, gửi tiết kiệm bằng vàng…

Đó là những gì đã được nghe nói.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

(còn tiếp)

Leave a Reply