Các ngân hàng bị phạt $4.3 tỷ đô la trong việc trao đổi tiền tệ (Banks fined $4.3 billions in foreign exchange probe)

Các ngân hàng lớn nhất của Mỹ, Anh và Thụy Sĩ được giải thưởng quá lớn vào cuối năm.  Thấy mấy ngân hàng này bị phạt mà rợn tóc gáy luôn.

Có đến 4 cơ quan phạt các ngân hàng này, đó là Britain’s Finance Conduct Authority, Swiss financial regulator FINMA, U.S. Commodities Futures Trading Comm và U.S. Office of the Comptroller of the Currency.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Ba nước Anh Quốc, Hoa Kỳ và Thụy Sĩ đã phạt các ngân hàng vì vi phạm về việc trao đổi tiền tệ (foreign exchange currency-trading market) lên đến $4.3 tỷ đô la.  Sáu ngân hàng bị phạt là JP Morgan, Citigroup, UBS, HSBC, Bank of America.

 1. JPMorgan Chase (Mỹ) bị phạt hơn 1 tỉ và là một trong hai ngân hàng bị phạt nặng nhất.
 2. Citigroup bị phạt hơn 1 tỉ và là một trong hai ngân hàng bị phạt nặng nhất.
 3. Kế đến là UBS bị phạt $800 triệu
 4. RBS (Royal Bank of Scotland) bị phạt $634 triệu
 5. HSBC (HongKong Shanghai Bank Corporation) 618 triệu
 6. cuối cùng là Bank of America chỉ bị phạt bởi OCC là $250 triệu và cũng là ngân hàng bị phạt nhẹ nhất trong 6 nhà băng.

Xem họa đồ phân tích các loại phạt mà 6 ngân hàng này bị ơ
i.imgur.com/SD3cky9.png

Ký hiệu trao đổi hay chứng khoáng của họ là

 • JPMorgan Chase: JPM
 • Citigroup: C
 • HSBC: HSBC
 • Royal Bank of Scotland: RBS
 • UBS: UBS
 • Bank of America: BAC

Banks fined $4.3B in foreign exchange probe
usatoday.com/story/money/business/2014/11/12/forex-investigation-settlements-announced/18885767

Leave a Reply