Nghe tựa hình như ai cũng nghĩ chắc là người viết bài này bịa ra hay là chuyện xảy ra ở Việt Nam hay là một nơi nào đó trên thế giới, chớ làm gì có xảy ra trên đất Mỹ này.  Không, không bà con, chuyện có thiệt và được đưa tin bởi đài truyền hình tại thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida của nước Mỹ và người mua lưu lót tiếng Anh.

Ông Rai, người sống trong vùng Orange, bị mất đi $40,000 (bốn chục ngàn USD) rất là dễ dàng không ai có thể tưởng tượng được.

Theo đài nói ông Rai cho biết 7 tháng trước ông đặt tiền cọc để mua nhà mới xây của hảng Lenar với điều kiện… là phải bán nhà của ông trước để vay tiền, “signed a contract with a contingency” và “had to sell his home first to qualify for financing”.  Sự việc không trôi chảy như dự định và ông Rai không vay được tiền.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Theo sự hiểu biết của ông là hảng nhà sẽ trả tiền cọc $40,000 lại cho ông. Trái lại ông bị  hảng nhà Lenar tính ông $300 một ngày cho đến khi ông closed hoặc là hủy hợp đồng và đồng ý bỏ $40,000 tiền đặt cọc.

Văn phòng hảng xây cất nhà Lenar cho nhân viên đài biết là khi “contingency clause” hết hạn, người mua đồng ý trả tiền mặt và họ cũng cho biết mọi thứ điều có viết trên hợp đồng, “all terms were fully disclosed.”

Chi tiết mời vào trang của đài WFTV trong bài “Action 9: Homebuyer loses $40,000 to builder for home he never got” hay vào đây để đi thẳng qua bài đó.

Vậy thế là ông Rai mất $40,000 ngon lành và ngôi nhà lý tưởng của ông đang có người khác dọn vào ở.  Mà quên nữa ông ta chỉ có mất $39,900 thôi.

Để tín thử xem với $39,900 này ăn được bao nhiêu phần ăn của quán ăn nhanh McDonal đây ta.

Nếu 1 phần ăn $6 thì với số tiền đó ăn được 6650 lần ($39,900/$6=6,650). Nếu tuần nào cũng ăn một lần thì sẽ ăn được gần 128 năm (6,650/52=127.88).  Còn nếu ngày nào cũng ăn thì ăn đươc hơn 18 năm (6650/365=18.22).

Wow!

Tín đi tín lại nhiều lần rồi, hy vọng tín không sai.

Leave a Reply