1. Cái bống đi chợ cầu Canh,
  Cái tôm đi trước, củ hành đi sau.
  Con cua lật đật theo hầu,
  Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua.
 2. Trong đầm gì đẹp bằng sen,
  Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
  Nhị vàng bông trắng lá xanh,
  Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
 3. Trâu ơi ta bảo trâu này,
  Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
  Cấy cày vốn nghiệp nông gia,
  Ta đây trâu đấy ai mà quản công.
 4. Gió đưa cây cải về trời,
  Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay.
 5. Cá không ăn muối cá ươn,
  Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
 6. Công cha như núi Thái Sơn
  Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
 7. Tháng năm chưa nằm đã sáng.
  Tháng mười chưa cười đã tối.
 8. Bầu ơi thương lấy bí cùng,
  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
 9. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang,
  Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.
 10. Uốn cây từ thuở còn non
  Dạy con từ thuở con còn ngây thơ
 11. Yêu nhau yêu cả đường đi,
  Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.
 12. Chiều chiều ra đứng ngõ sau.
  Trông về quê mẹ ruột đau chính chiều.
 13. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
  Xấu người đẹp nết, còn hơn đẹp người.
 14. Trăm năm bia đá thì mòn,
  Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
 15. Dù ai nói ngả nói nghiêng,
  Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
 16. Làm trai cho đáng nên trai,
  Khom lưng chống gối gánh hai hạt vừng.
 17. Mẹ già như trái chín cây,
  Gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi.
 18. Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo,
  Nghèo tiền nghèo bạc chả lo là nghèo.
 19. Đi cho biết đó biết đây,
  Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.
 20. Lên non mới biết non cao,
  Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền.
 21. Lời nói chẳng mất tiền mua,
  Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
 22. Con có cha như nhà có nóc.
 23. Ăn cháo, đá bát
 24. Phép vua thua lệ làng.
 25. Ăn cây nào rào cây ấy.
 26. Chắc như đinh đóng cột.
 27. Thẳng như ruột ngựa.
 28. Ngậm bồ hòn làm ngọt.
 29. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
 30. Gần đất xa trời.
 31. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
 32. Mật ngọt chết ruồi.
 33. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.
 34. Có công mài sắt, có ngày nên kim
 35. Ở hiền gặp lành
 36. Dốt đặc cán mai.
One thought on “Ca Dao Tục Ngữ”

Leave a Reply