Những chuyện kiện tụng liên quan đến chó (Going to court because of dogs)

Những chuyện dưới đây chắc hiện tại chỉ xảy ra trên đất Mỹ thôi.

Chuyện thứ nhất:


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Chủ của 4 con có cắn chết con chó nhỏ 10 tuổi kia bây giờ đi kiện chủ của con chó chết và đòi bồi thường $1 triệu USD vì lý do chủ của con chó bị cắn chết không có làm an toàn để giữ con chó, làm cho 4 con chó của bà ta có cơ hội qua nhà ông ta và cắn chết con chó già và nhỏ của ông ta.  Cũng vì vậy dẫn đến bà ta bị trầy trụa,… khi bà ta chạy theo kéo 4 con chó của bà ta lại…

Mặc dầu 4 con chó của bà ta và bà ta vào khuôn viên nhà của ông chủ con chó chết là không đúng luật.  Giờ đây bà ta bị chứng sợ hải, đau nhứt và cần phải chữa trị dài dài…

Ông chủ con chó chết cho biết là trước khi xảy ra vụ việc này, ông đang sữa lại hàng rào mấy khúc bị hư, con dang dỡ chưa xong.

Ông chủ con chó chết có nhiều người kêu ông ta kiện bà ta sau khi 4 con chó bã cắn chết con chó ổng nhưng ông ta nghĩ kiện rồi con chó ông ta cũng không thể sống lại và vả lại sau vụ việc đó xảy ra cảnh sát niêm những con chó bà ta vào loại chó nguy hiểm.  Mỗi con chó phải đăng ký với thành phố Texas hàng năm dưới dạng chó nguy hiểm.  Vườn của bà ta phải có bản cho người dân biết là nguy hiểm và bà ta phải có bảo hiểm mấy con chó để bồi thường là $100,000.  Ngoài ra, bà ta phải gắn hàng rào cao ích nhất là 6 ft.

Woman sues owners of dog killed by her pit bulls
news.yahoo.com/woman-sues-owners-dog-killed-her-pit-bulls-194920139.html
Pit Bull Owner Emerald White’s Dogs Killed A Beagle, Now She’s Suing The Victim
inquisitr.com/1612025/pit-bull-owner-emerald-whites-dogs-killed-a-beagle-now-shes-suing-the-victim

Chuyện thứ hai:  Ra tòa để giữ chó không bị hủy diệt nhân đạo (Going to court to keep dog from being euthanized)

Leave a Reply