Nói đến tiếng Việt, có nhiều người than phiền rằng ngày nay người ta dùng tiếng Việt không đâu vào đâu cả, chẳng có nghĩa gì khi dùng trong câu hay còn là không ăn khớp đâu nữa.  Có nhiều lúc từ dùng làm người ta cảm thấy dơ miệng khi nói ấy vậy mà các từ ngữ ấy vẫn hiễn nhiên trong các câu hay lời nói khắp mọi nơi có người Việt sinh sống và ngày càng lan tràn khắp cộng đồng người Mỹ gốc Việt.  Nhiều người nói rằng không thể nào ngăn chặn được nữa.  Họ nói thậm chí đến các đài TV, radio mà đăng ký thương mại dưới máy nhà U.S. vẫn dùng, làm sao mà nó không giống cancer được.  Riêng bản thân tôi đã lâu lắm rồi không có nghe đài hay đọc web người Việt đặc biệt là từ Việt Nam cho nên tôi miễn bàn.

Chắc quý vị nói tôi nói miễn bàn mà sau lại bày ra bài Viết này.  Thật chất vì nghe nói nhiều quá tôi muốn biết có phải như bao nhiêu người đang than phiền hay không.  Cho nên kể từ hôm nay tôi bắt đầu chuyến hành trình phiêu lưu các đài truyền hình, báo chí và blog của người Việt ở Mỹ xem sao, nhưng có lẽ tôi cũng sẽ phiêu lưu mấy trang web và đài từ Việt Nam xem có phải các từ ngữ mà người ta đang phiền có xuất phát từ Việt Nam hay là được tạo ra từ một số người thích khuấy động cho thiên hạ náo loạn chơi.

Còn phần người ta nói không thể ngăn chặn thì tôi cũng không đồng ý lắm vì không có gì là không thể chỉ cần ta có lòng quyết tâm dọn dẹp là nhà cửa ta sạch sẽ thôi.  Những bụi bậm hay rác rưỡi sẽ bị ta phùng man thổi đi cái vèo không có chổ để bám.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Quý vị nghĩ sao về vấn đề những từ ngữ tiếng Việt lạ đời hay không được chào đón?

Hẹn quý vị lần tới.

PV

Leave a Reply