Kết Quả của Hội Chợ Tết 2015 do Cộng Đồng Trung Tâm Florida Tổ Chức

Hôm nay soạn đồ cho recycle bin mới phát hiện ra là mình quên thông báo cho bà con rõ về hội chợ tết cộng đồng vừa rồi. Phần tin tức này được đọc từ báo Gia Đình trong mục Cộng Đồng Việt Nam Vũ AB… viết và nằm ở trang 86-89, số báo 253 (March 2015). Chúng tôi chỉ ghi lại những phần chính mà mọi người rất muốn biết thôi.

Theo bài viết này cho biết hội chợ tết 2015 vừa rồi do cộng đồng tổ chức không có thu tiền vào cửa và đây cũng là lần đầu tiên cộng đồng không thư tiền vé vào cửa có kết quả rất mỹ mãn. Tổng số tiền thu được là $93,425.00 và còn một số chưa thu kịp nên chưa tính vào. Tổng tiền chi là $76,072.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Thu = $93,425.00*
Chi = $76,072.00
==============
Còn = $17,353.00

* $93,425.00 = $37,318.00 do mạnh thường quân ủng hộ + $56,000 tiền thu được từ các dịch vụ quảng cáo, gian hàng, gian hàng trò chơi trẻ em…
Còn một số tiền khác chưa kịp nhập nên chưa tính.

Theo người viết Vũ AB cho biết phần công bố này được cho biết vào ngày 21 tháng 2, 2015 tại nhà hàng Wild Eice Buffet do thủ quỹ mới trình bày. (Thủ quỹ mới là Kathy Le thế vào bà Y vì bà Y từ chức.)

$17,353.00 là số tiền mà lần đầu tiên cộng đồng còn dư lại, khoảng tiền dư này lớn nhất từ trước đến giờ sau khi thu chi. Chúng tôi cũng vui mừng cho cộng đồng và chúc mừng cho cộng đồng đạt được kết quả này. Chúng tôi cũng mong sao cộng đồng sẽ mãi mãi ít nhất thu được hơn kết quả này và ngày càng vững mạnh hơn.

Có vài dòng cho bà con biết, còn phần chi thu chi tiết và cuối cùng thì chúng tôi không được rõ. Khi nào chúng tôi có thêm tin tức sẽ cho quý vị biết.

Hẹn gặp lại quý vị.

VN

Leave a Reply