Ngày 9 Tháng 6 tới đây có chương trình Job Fair ở Doubletree.  Đây là cơ hội cho những ai cần việc làm có thể kiếm được việc.  Theo mẫu quảng cáo thì có rất nhiều hãng như là

  • Universal Orlando Resorts, Walt Disney World Resort
  • Mariott Vacation Club, Hilton Grand Vacations, Diamond Resorts International, Orange Lake Resorts, Holiday Inn Club Vacations, Internatioal Cruise & Excusions, San Angel Inn.
  • Hollywood Institute of Beauty, LaSalle Computer Learning Center, New Horizons Computer Learning Center, Roadmaster Drivers School, University of Central Florida
  • Afac Regional Office of Steve & Lisa Perry, CNN Healthcare

và còn nhiều nhiều nữa.

Các việc làm họ có thể mướn như là


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
  • Production, Warehouse,
  • Clerical, Administrator, Administrative, Receptionist, Front Desk Agent, Marketing, Customer Service, Team Lead, Supervisor,
  • Account Specialist, Collection, Marketing, Insurance Agent, Insurance Sale, Vacation Sale
  • Housekeeping, Cook, Host, Cashier, Servers, Food & Beverage,
  • Electronic Technician, Mechanical Technician
  • Business Development, IT, Management,

Đây là thông tin bằng tiếng Anh.

Job Fair
Tuesday, June 9, 2015
10:00 a.m. to 2:00 p.m.
Doubletree by Hilton Orlando, FL 32821
JobNewsOrlando.com
Hundreds of Jobs Available!
Parking and Admission are FREE.
Dress Professionally and Bring Plenty of Resume!
Free Resume Review

Leave a Reply