Ngày 9 Tháng 6 tới đây có chương trình Job Fair ở Doubletree.  Đây là cơ hội cho những ai cần việc làm có thể kiếm được việc.  Theo mẫu quảng cáo thì có rất nhiều hãng như là

  • Universal Orlando Resorts, Walt Disney World Resort
  • Mariott Vacation Club, Hilton Grand Vacations, Diamond Resorts International, Orange Lake Resorts, Holiday Inn Club Vacations, Internatioal Cruise & Excusions, San Angel Inn.
  • Hollywood Institute of Beauty, LaSalle Computer Learning Center, New Horizons Computer Learning Center, Roadmaster Drivers School, University of Central Florida
  • Afac Regional Office of Steve & Lisa Perry, CNN Healthcare

và còn nhiều nhiều nữa.

Các việc làm họ có thể mướn như là

Coming soon!
  • Production, Warehouse,
  • Clerical, Administrator, Administrative, Receptionist, Front Desk Agent, Marketing, Customer Service, Team Lead, Supervisor,
  • Account Specialist, Collection, Marketing, Insurance Agent, Insurance Sale, Vacation Sale
  • Housekeeping, Cook, Host, Cashier, Servers, Food & Beverage,
  • Electronic Technician, Mechanical Technician
  • Business Development, IT, Management,

Đây là thông tin bằng tiếng Anh.

Job Fair
Tuesday, June 9, 2015
10:00 a.m. to 2:00 p.m.
Doubletree by Hilton Orlando, FL 32821
JobNewsOrlando.com
Hundreds of Jobs Available!
Parking and Admission are FREE.
Dress Professionally and Bring Plenty of Resume!
Free Resume Review

Leave a Reply