Vietnamese New Year “TẾT” Celebration
Admission Fee: No Cost

 • Date & Time
  Saturday, January 30, 2016, 9 A.M. to 0:30 A.M. Sunday
  Sunday, January 31, 2016, 10 A.M to 5 P.M.
 • Event Organizer:
  Catholic Church – Philipphe Phan Van Minh
 • Location
  Central Florida Fairground
  4603 West Colonial Drive, Orlando, FL 32808
 • Phone
  (407) 970-5619/(863) 521-6096

Cultural, music, food, fun activities,…
Poster – Lunar New Year 2016_Catholic Church, Orlando FL

Hội Chợ Tết 2016 – Nhà Thờ Công Giáo Orlando

Như thường lệ hàng năm, nhà thờ công giáo Orlando sẽ tổ chức hội chợ tết cho năm Bính Thân, 2016. Năm nay nhà thờ tổ chức hôi chợ tết lần thứ 24 tại địa điểm cũ như năm ngoái. Hội chợ sẽ được tổ chức tại khu chợ trời Orlando trên đường Colonial về phía West vào 2 ngày, thứ Bảy và chủ Nhật, ngày 30 và 31 tháng Giêng, năm 2016. Cũng như bao năm, hội chợ ở nhà thờ vẫn vào cửa miễn phí. Dưới đây là thông tin về địa điểm hội chợ tết.

Hội Tết Về Nguồn XXIV
Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh tổ chức.
Vào cửa miễn phí.
Thứ Bảy, Ngày 30-1-2016

 • 09:00: Hội chợ mở cửa.
 • 11:00: Lễ khai mạc.
 • 00:30: Đóng cửa hội chợ.

Chúa Nhật, Ngày 31-2-2016

 • 10:00: Hội chợ mở cửa.
 • 16:00: Xổ số mừng Xuân.
 • 17:00: Bế mạc hội chợ.

Địa chỉ chính nhà thờ:
Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh
15 W. Par Street, Orlando, FL 32804
407-896-4210 | 407-896-4211
vanphong@philipminhparish.org
http://www.philipminhparish.org/

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply