Spring Vegetarian Food Festival at an Orlando Temple

Sunday, January 31, 2016

From 9 AM

Bao An Temple

5788 N. Apopka Vineland Rd., Orlando, FL 3281

food, special music,…

Poster – Lunar New Year 2016_Temple: Bao An. Orlando FL

Chợ Chay / Chợ Xuân ở Chùa Báo Ân, Orlando, FL 

image.jpg

Bà con ơi, tuần này đi chợ chay chơi. Năm nay Chùa Báo Ân tổ chức chợ Chay hay chợ Xuân gì đó vào ngày Chủ Nhật, 31 tháng Giêng năm 2016, tức là tuần Chủ Nhật tuần này tại khuôn viên sinh hoạt của chùa. Nhưng năm nay cũng hơi khó cho những ai thích đi lễ hội tết ở nhà thờ và chùa vì hai nơi này tổ chức bị trùng 1 ngày, ngày Chủ Nhật. Chắc cũng không thành vấn đề, có thể đi bên chùa tổ chức xong rồi đi nhà thờ tổ chức hoặc ngược lại.

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply