Anh ngữ đặc biệt: Genetically-Engineered Food Bacteria Attacks Cancer (VOA)
Published on Jun 12, 2015
Reported by Alex Villarreal

bacterium – vi khuẩn (số ít)
microbiologist – nhà vi sinh vật học
Salmonella – một loại vi khuẩn
contaminate – làm nhiễm khuẩn
abdominal cramps – đau bụng dữ dội
weapon – vũ khí
against – chống lại
cancer – bệnh ung thư
colleague – đồng nghiệp
tissue – mô
cell – tế bào
mice – chuột (số nhiều)
article – bài viết
stand-alone – riêng (không cần tới thứ khác)
traditional treatment – phương thức chữa trị truyền thống

Anh ngữ đặc biệt: Learning to Read in Safaliba Helps Kids Learn English p2 (VOA)
Published on Jun 11, 2015
Reported by Alex Villarreal


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

program – chương trình
read and write – đọc và viết
education – giáo dục
grew up – lớn lên
written language – ngôn ngữ viết
published – được xuất bản, in ấn
literacy – khả năng đọc viết, biết chử
copy machine – máy sao
printing – in ấn
community – cộng đồng
dictionary – từ điển
bilingual – song ngữ, 2 ngôn ngữ

Anh ngữ đặc biệt: Congress Considers US Export-Import Bank (VOA)
Published on Jun 10, 2015
Reported by Alex Villarreal

dispute – tranh cãi
exporter – công ty xuất khẩu
lawmaker – nhà lập pháp
loan – khoản vay
Chief Executive Officer – Giám Đốc Điều Hành
affordable – dễ chi trả, (giá) phải chăng
pickle – dưa ngâm, dưa muối
aircraft maker – hãng chế tạo máy bay
manufacturing – sản xuất
aviation – hàng không
Congressman – nghị sĩ quốc hội
committee – ủy ban
compete – cạnh tranh

Leave a Reply