Anh ngữ đặc biệt: Genetically-Engineered Food Bacteria Attacks Cancer (VOA)
Published on Jun 12, 2015
Reported by Alex Villarreal

bacterium – vi khuẩn (số ít)
microbiologist – nhà vi sinh vật học
Salmonella – một loại vi khuẩn
contaminate – làm nhiễm khuẩn
abdominal cramps – đau bụng dữ dội
weapon – vũ khí
against – chống lại
cancer – bệnh ung thư
colleague – đồng nghiệp
tissue – mô
cell – tế bào
mice – chuột (số nhiều)
article – bài viết
stand-alone – riêng (không cần tới thứ khác)
traditional treatment – phương thức chữa trị truyền thống

Anh ngữ đặc biệt: Learning to Read in Safaliba Helps Kids Learn English p2 (VOA)
Published on Jun 11, 2015
Reported by Alex Villarreal

Coming soon!

program – chương trình
read and write – đọc và viết
education – giáo dục
grew up – lớn lên
written language – ngôn ngữ viết
published – được xuất bản, in ấn
literacy – khả năng đọc viết, biết chử
copy machine – máy sao
printing – in ấn
community – cộng đồng
dictionary – từ điển
bilingual – song ngữ, 2 ngôn ngữ

Anh ngữ đặc biệt: Congress Considers US Export-Import Bank (VOA)
Published on Jun 10, 2015
Reported by Alex Villarreal

dispute – tranh cãi
exporter – công ty xuất khẩu
lawmaker – nhà lập pháp
loan – khoản vay
Chief Executive Officer – Giám Đốc Điều Hành
affordable – dễ chi trả, (giá) phải chăng
pickle – dưa ngâm, dưa muối
aircraft maker – hãng chế tạo máy bay
manufacturing – sản xuất
aviation – hàng không
Congressman – nghị sĩ quốc hội
committee – ủy ban
compete – cạnh tranh

Leave a Reply